Арт клуб “Палитра”
към ГПАЕ “Гео Милев”
- Бургас
организира


ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА,КОЛАЖ И ФОТОГРАФИЯ
“Виртуална пролет 2016”
TEMA “Какъв прекрасен свят”

Благодарим на всички участници!
Крайното класиране можете да разгледате тук...

Издание
Албуми
Файлове

2016

Шести национален конкурс за дигитална творба
“Какъв прекрасен свят”

Компютърна рисунка

3 75

Фотографии

3 83

Колаж

3 93

Други

Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участват в класирането
1 0

2015

Пети национален конкурс за дигитална творба
“Моето родно място – минало и бъдеще”

Компютърна рисунка

Computer drawing
3 82

Фотографии

Photographs
3 89

Колаж

Collage
5 126

Триизмерен изглед

3D Views
2 4

Други

Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участват в класирането
1 48

2014

Fourth National Competition

Naturmorts

3 116

Photographs

3 141

Portraits

2 33

Others

In this category you must upload your creations, but they will not participate in the competition.
Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участва в класирането.
1 118

2013

Third National Competition for drawings and collages topic "FANTASY"
Трети национален конкурс за рисунка и колаж на тема "Фантасмагории"

Collage

In this category you can publish a collage according to your age. The collage must be created with a graphic sotfware.
Тук можете да публикувате колаж в албум отговарящ на вашата възраст, който е създаден с графичен софтуер.
3 111

Computer drawing

Here you can publish a picture in an album according to your age. The picture must be created with a graphic software.
Тук можете да публикувате рисунка в албум отговарящ на вашата възраст, която е създадена с графичен софтуер.
3 82

Others

In this category you must upload a drawing or collage, that you created with a graphic program, but it will not participate in the competition.
Тук можете да публикувате рисунка или колаж, която е създадена с графичен софтуер, но тя няма да участва в класирането.
1 124

2012

Втори национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2012 година

Колаж

Колажи създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 171

Компютърна рисунка

Рисунки създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 233

Други

Всеки творец, художник, учител може да публикува творба, която няма да участва в класирането.
1 76

2011

Първи национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2011 година

Колаж

Колажи създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 64

Компютърна рисунка

Рисунки създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 92