Click to view full size image
Настроение
Колаж
Настроение
Колажът е изработен с програмен продукт Adobe Photoshop CS5.
Автор : Анна Първанова
ОМГ "Академик Кирил Попов" гр. Пловдив
р-л Румен Манолов