Click to view full size image
prolet
prolet
Автор: Кристиян Павлинов Колев, ученик от 6 клас
Адрес:гр. Разград
Учебно заведение: Детска компютърна школа към Център за работа с деца
Ръководител: Ангелина Рахова
Програмен продукт: Photoshop
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment