Click to view full size image
Китна пролет !!!
Весело е на сърцето,
ето дойде пролетта.
Слънце грее на небето,
вредом лей се светлостта.
По дърветата цъфнали
с миризливи цветове
птички красни са запяли
с най-приятни гласове.

Колажът е изработен с програмта: Adobe Photoshop
Ръководител:Кремлина Черкезова
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment