Пролетта !!!
Програмата, с която е изработен колажа е: Adobe Photoshop
Ръководител: Кремлина Черкезова
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment