Арт клуб “Палитра”
към АЕГ “Гео Милев”
- Бургас
организира


ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА, КОЛАЖ, КОМИКС И ФОТОГРАФИЯ
“Виртуална пролет 2018”
TEMA “Целият свят е сцена и всички ние сме актьори …”
Класиране 2018 година
Издание
Албуми
Файлове

2018

Осми Национален конкурс за дигитална творба
“Целият свят е сцена и всички ние сме актьори …”
8th National Competition for Digital Art
All the World's a Stage...

Рисунка/Drawing

Творбите да са авторски. Технически параметри: - размер - до 5 MB - разделителна способност - max 300 dpi - дълбочина на цветовете – 24 bit - допустими формати - JPG, PNG
6-19 години
3 30

Колаж/Collage

Творбите да са авторски. Технически параметри: - размер - до 5 MB - разделителна способност - max 300 dpi - дълбочина на цветовете – 24 bit - допустими формати - JPG, PNG
6-19 години
3 77

Фотография/Photography

Допуска се допълнителна обработка със софтуерни продукти само на цветовете (дълбочина, контраст и др.). Технически параметри: - размер - до 5 MB - допустими формати – JPEG
12-19 години
2 68

Портрет/Portrait

Прилагат се съответните изисквания към рисунка, колаж, фотография.
15-19 години
3 12

Комикс/Comics

Творбите да са авторски.Технически параметри: размер на комикса – А4, брой панели 4 до 6.
Файл - до 5 MB - допустими формати - JPG, PNG, PDF. Текстът в комиксите може да бъде на английски, български или руски език.
12-19 години
2 6

Минали години

2017

Седми Национален конкурс за дигитална творба
ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА …

2016

Шести национален конкурс за дигитална творба
“Какъв прекрасен свят”

2015

Пети национален конкурс за дигитална творба
“Моето родно място – минало и бъдеще”

2014

Fourth National Competition

2013

Third National Competition for drawings and collages topic "FANTASY"
Трети национален конкурс за рисунка и колаж на тема "Фантасмагории"

2012

Втори национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2012 година

2011

Първи национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2011 година