Издание
Албуми
Файлове

2017

Седми Национален конкурс за дигитална творба
ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА …

Колаж

3 89

Компютърна рисунка

3 104

Фотография

3 151

Портрет

3 22

Други

Неотговарящи на регламента на състезанието.
1 64

2016

Шести национален конкурс за дигитална творба
“Какъв прекрасен свят”

Компютърна рисунка

3 75

Колаж

3 93

Фотографии

3 83

Други

Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участват в класирането
1 0

2015

Пети национален конкурс за дигитална творба
“Моето родно място – минало и бъдеще”

Компютърна рисунка

Computer drawing
3 82

Колаж

Collage
5 126

Триизмерен изглед

3D Views
2 4

Фотографии

Photographs
3 89

Други

Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участват в класирането
1 48

2014

Fourth National Competition

Naturmorts

3 116

Photographs

3 141

Portraits

2 33

Others

In this category you must upload your creations, but they will not participate in the competition.
Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участва в класирането.
1 118

2013

Third National Competition for drawings and collages topic "FANTASY"
Трети национален конкурс за рисунка и колаж на тема "Фантасмагории"

Collage

In this category you can publish a collage according to your age. The collage must be created with a graphic sotfware.
Тук можете да публикувате колаж в албум отговарящ на вашата възраст, който е създаден с графичен софтуер.
3 111

Computer drawing

Here you can publish a picture in an album according to your age. The picture must be created with a graphic software.
Тук можете да публикувате рисунка в албум отговарящ на вашата възраст, която е създадена с графичен софтуер.
3 82

Others

In this category you must upload a drawing or collage, that you created with a graphic program, but it will not participate in the competition.
Тук можете да публикувате рисунка или колаж, която е създадена с графичен софтуер, но тя няма да участва в класирането.
1 124

2012

Втори национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2012 година

Колаж

Колажи създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 171

Компютърна рисунка

Рисунки създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 233

Други

Всеки творец, художник, учител може да публикува творба, която няма да участва в класирането.
1 76

2011

Първи национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2011 година

Колаж

Колажи създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 64

Компютърна рисунка

Рисунки създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 92