Виртуална пролет
Файлът е създаден с програма AutoCollage 2008
Автор:Мелиса Мехмед- IV б клас ОУ"Антон Страшимиров"-гр.Бургас
Класен ръководител:Пепа Янева
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment