Click to view full size image
Пролетни празници
Колажът е изработен от Гергана Петрова с програмите Photoscape и Power Point .
Използвани са рисунки на деца от школа по изкуства АРТ ВИЗИЯ - www.snc-art-vizia.com
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment