Click to view full size image
Посрещни пролетта с отворени обятия
Използвана програма: Collage Maker 3.60
Изработил: Мария Василева
Училище: ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - гр.Елхово
Клас: 6 "а"
Учител: Мария Попова
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment