Click to view full size image
Натюрмарт
Ръководител: Кремлина Черкезова