Click to view full size image
Свежи цветове
Автор: Емилияна Георгиева Атанасова, 4а клас, ученичка в 34 ОУ "Стаю Шишков"
Ръководител: Кремлина Черкезова