Click to view full size image
Космическа пролет
Това е моят натюрморт.
Клас:4а
Училиште:34ОУ "Стою Шишков"
Пъководител:Кремлина Черкезова