Click to view full size image
Натюрморт
Натюрморт - Вяра Казакова 10 години.
Компютърна школа "Вале" при ОНЧ "Заря-1858" Хасково