Click to view full size image
Натюрморт-опаковъчна хартия
Автор: Емилияна Георгиева Атанасова 4а клас ученичка в 34 ОУ "Стою шишков"
Ръководител: Кремлина Черкезова