Click to view full size image
Натюрморт с вино
Автор: Лилия Александрова Бенева
Училище: 34 ОУ "Стою Шишков"
Ръководител: Кремлина Черкезова