Click to view full size image
Петров кръст
Петров кръст, защитен вид, Родопи- Триградското ждрело,
гр. Сливен , Детски комплекс
ръководител Б. Милкова