Click to view full size image
Къщата на баба в село Гарваново, Хасковско
Симона Георгиева Габрова – 6 години
Компютърна школа „Вале” при ОНЧ „Заря-1858”
Ръководител: Людмила Стайкова

Село Гарваново, Хасковско