Click to view full size image
Пролет
Изработил: Милица Светославова Гечева; ученичка от 6 г клас в СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали.

Компютърната рисунка е изработена изцяло на MS Paint. Представен е епизод от пробуждането на природата за нов живот.

Преподавател: Мария Тоскова Вълкова; учител по информационни технологии и информатика в СОУ "Отец Паисий" гр. Кърджали.

Comment 1 to 1 of 1
Page: 1

arts   [Mar 21, 2012 at 06:53 AM]
Липсва описание на творбата - име на творбата, софтуера използван за създаването, учител

Comment 1 to 1 of 1
Page: 1

Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment