Click to view full size image

Comment 1 to 2 of 2
Page: 1

arts   [Mar 21, 2012 at 06:52 AM]
Липсва описание на творбата - име на творбата, софтуера използван за създаването, учител
Цвета   [Mar 25, 2012 at 06:13 AM]
Всички файлове качени от мен са създадени с програмата Corel Draw9, преподавател В. Тодорова

Comment 1 to 2 of 2
Page: 1