Click to view full size image
Пролет
Колаж от пролетни снимки и стихотворението Весна, весна, пора любви на А. Пушкин.