Click to view full size image
Пролетно Вълшебство
Картината е правена с програмата: CorelDraw X3 Тя съчетава в себе си както фигури с нотка на Вълшебство във всеки един елемент, така и абстракт в природните красоти в съчетание на нежни, преливащи тонове.
Автор: Миглена Ангелова
Учител: Десислава Кръстева
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment