Click to view full size image
Натюрморт
създаден е в Pizap
ръководител Кремлина Черкезова
34 ОУ София