Category
Albums
Files

2019

Девети национален конкурс за дигитална творба
"Бала лястовица"

Рисунка/Drawing

Да са изработени на графична програма по избор според регламента. Да не се използват готови обекти или картинки; Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори; Творбите да са авторски и да отговарят на техническите изисквания на конкурса.
3 61

Колаж/Collage

Да са изработени с програма по избор. Да се комбинират фотографски изображения с текст, рисунка или други художествени елементи. Да отговарят на техническите изисквания на конкурса.
3 45

2018

Осми Национален конкурс за дигитална творба
“Целият свят е сцена и всички ние сме актьори …”
8th National Competition for Digital Art
All the World's a Stage...

Рисунка/Drawing

Творбите да са авторски. Технически параметри: - размер - до 5 MB - разделителна способност - max 300 dpi - дълбочина на цветовете – 24 bit - допустими формати - JPG, PNG
6-19 години
3 30

Колаж/Collage

Творбите да са авторски. Технически параметри: - размер - до 5 MB - разделителна способност - max 300 dpi - дълбочина на цветовете – 24 bit - допустими формати - JPG, PNG
6-19 години
3 77

Фотография/Photography

Допуска се допълнителна обработка със софтуерни продукти само на цветовете (дълбочина, контраст и др.). Технически параметри: - размер - до 5 MB - допустими формати – JPEG
12-19 години
2 68

Портрет/Portrait

Прилагат се съответните изисквания към рисунка, колаж, фотография.
15-19 години
3 12

Комикс/Comics

Творбите да са авторски.Технически параметри: размер на комикса – А4, брой панели 4 до 6.
Файл - до 5 MB - допустими формати - JPG, PNG, PDF. Текстът в комиксите може да бъде на английски, български или руски език.
12-19 години
2 6

2017

Седми Национален конкурс за дигитална творба
ПЪТЕШЕСТВИЕ В СВЕТА НА …

Колаж

3 89

Компютърна рисунка

3 104

Фотография

3 151

Портрет

3 22

Други

Неотговарящи на регламента на състезанието.
1 64

2016

Шести национален конкурс за дигитална творба
“Какъв прекрасен свят”

Компютърна рисунка

3 75

Колаж

3 93

Фотографии

3 83

Други

Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участват в класирането
1 0

2015

Пети национален конкурс за дигитална творба
“Моето родно място – минало и бъдеще”

Компютърна рисунка

Computer drawing
3 82

Колаж

Collage
5 126

Триизмерен изглед

3D Views
2 4

Фотографии

Photographs
3 89

Други

Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участват в класирането
1 48

2014

Fourth National Competition

Naturmorts

3 116

Photographs

3 141

Portraits

2 33

Others

In this category you must upload your creations, but they will not participate in the competition.
Тук можете да публикувате вашите творби, но те няма да участва в класирането.
1 118

2013

Third National Competition for drawings and collages topic "FANTASY"
Трети национален конкурс за рисунка и колаж на тема "Фантасмагории"

Collage

In this category you can publish a collage according to your age. The collage must be created with a graphic sotfware.
Тук можете да публикувате колаж в албум отговарящ на вашата възраст, който е създаден с графичен софтуер.
3 111

Computer drawing

Here you can publish a picture in an album according to your age. The picture must be created with a graphic software.
Тук можете да публикувате рисунка в албум отговарящ на вашата възраст, която е създадена с графичен софтуер.
3 82

Others

In this category you must upload a drawing or collage, that you created with a graphic program, but it will not participate in the competition.
Тук можете да публикувате рисунка или колаж, която е създадена с графичен софтуер, но тя няма да участва в класирането.
1 124

2012

Втори национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2012 година

Колаж

Колажи създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 171

Компютърна рисунка

Рисунки създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 233

Други

Всеки творец, художник, учител може да публикува творба, която няма да участва в класирането.
1 76

2011

Първи национален конкурс за компютърна рисунка и колаж 2011 година

Колаж

Колажи създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 64

Компютърна рисунка

Рисунки създадени със средствата на компютърен графичен софтуер.
3 92