Teodora's profile
Username Teodora
Status active
Joined Mar 19, 2014
Име, Призиме, Фамилия Теодора Георгиева Темелкова
Област Варна
Населено място Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“
Училище ул. Атанас Георгиев №20
Клас VIII
files uploaded 1
Last uploaded file
Click to see all uploads by Teodora